Reglement

 

Het huishoudelijk reglement:

* Is een document dat wordt opgemaakt door de organisator van de kinderopvang.

* Geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten en plichten van de oranistor en het gezin.

* Geldt voor alle opgevangen kinderen en hun gezin.

 

Regelingen die verschillen per kind, zoals het afgesproken opvangplan, worden niet vastgelegd in het huishoudelijk reglement maar in de schriftelijke overeenkomst tussen de organisator en het gezin.

 

Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor “ontvangst en kennisneming” door de persoon die ook de schriftelijke overeenkomst ondertekend. Deze persoon is “de contracthouder”. Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart de contracthouder dat hij/zij het huishoudelijk reglement ontvangen heeft en op de hoogte is van de inhoud.

 

Wie ben ik:

* Ik ben Lemmens Ilse Isabelle en ben onthaalouder op zelfstandige basis met een vergunning van kind en gezin.

* Ik heb gezondheid en welzijnswetenschappen gevolgd en het laatste jaar verzorging, hier heb ik ook altijd stages gedaan en ga van kinds af aan al babysitten.

* Ik volg om de 2 jaar een cursus levensreddend handelen en kijk ook altijd uit voor andere interessante bijscholingen.

* Adres: De Poohbeertjes

Daalstraat 113

3690 Zutendaal

gsm 0488/69.64.39

email: de-poohbeertjes@outlook.be

* rechtsvorm: eenmanszaak

* ondernemingsnummer: 0662.646.887

 

Openingsuren:

* maandag 7:00h – 17:30h

dinsdag7:00h – 17:30h

woensdag 7:00h – 17:30h

donderdag 7:00h – 17:30h

vrijdag 7:00h – 17:00h

nacht19:00h – 11:00h (7/7)

 

Vakantie:

* Ik deel mijn 3 weken verlof begin december schriftelijk mee en dit wordt ook opgehangen in de hal van de opvang.

* 7 snipperdagen kan ik inzetten wegens ziekte, opleiding, …

* Het kind heeft buiten mijn verlof nog 14 dagen op te gebruiken voor ziekte en verlof (kunnen niet opgesplitst worden in halve dagen)

* Ik behoud mij steeds het recht extra verlofdagen te nemen door bv. overmacht bij ziekte, bijscholing, …. deze worden dan ook aan de dagprijs terug betaald.

* Feestdagen zijn geopend tenzij deze in het doorgegeven verlof vallen.

 

Contactgegevens van Kind en Gezin:

Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

kind en gezin-lijn:078 150 100

via contactformulier op de website van Kind & Gezin: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

 

Pedagogisch beleid:

* Ik bied opvang aan in huiselijke sfeer en in een klein groepje van maximaal 8 kindjes.

* Elke dag wordt er enkel gebruik gemaakt van verse voeding.

* Er worden zoveel mogelijk activiteiten gedaan en wordt dan ook zoveel mogelijk rond een thema gewerkt.

* Ik vind hygiëne en gezondheid heel belangrijk. Hierdoor werk ik met herbruikbare doekjes cheeky wipes vermits deze geen gevaarlijke stoffen bevatten in tegenstelling tot wegwerpdoekjes.

* Om een kind zich goed te laten ontwikkelen is het belangrijk dat het kind zich thuis voelt. Daarom kijk ik naar ieder kind individueel, elk kind is anders en uniek. Elk kind heeft andere behoeftes en een ander karakter en daar heb ik ook respect voor.

 

Aangeboden opvang:

* Vaste opvang: 0-3 jaar (Er wordt een opvangplan opgestart. Op deze manier bent u zeker dat het plaatsje er altijd is voor u zoon of dochter.)

* Flexibele opvang: 0-3 jaar (U wilt altijd zeker zijn van opvang maar werkt bv in de zorg en kan pas u uurrooster kort op voorhand doorgeven.)

* Nachtopvang: 0-8 jaar (Dit gaat voor zowel vaste opvang als u nachtpost werkt of via sporadische opvang als u een avondje weg wil of nog eens een nachtje wil doorslapen.)

* Sporadische opvang: 0-6 jaar (U komt plots zonder opvang te zitten of moet dringend weg.)

 

Inschrijven en waarborg met vast en flexibel opvangplan:

* Na een bezoekje aan de opvang krijgen ouders een week bedenktijd of zij het plaatsje willen, indien ja kunnen zij het kind inschrijven.

* De inschrijving gebeurt in de opvang.

* Bij inschrijving wordt de gewenste startdatum doorgegeven en de gewenste dagen en uren. Bij flexibele het aantal dagen per maand.

* De opvangplaats van uw kind is gereserveerd nadat de waarborg betaald is. (de waarborg wordt terug gestort wanneer de opvang eindigt.

* Er wordt een schriftelijke overeenkomst door beide partijen ingevuld en ondertekend.

* Bij niet naleven van de schriftelijke overeenkomst kan de waarborg opgeëist worden door de opvang en wordt het contract nietig voor beide partijen.

* Bij vroegtijdige stopzetting (minder dan 6 maand) wordt de waarborg niet terug gestort.

* De waarborg wordt binnen 1 maand na de laatste opvang dag terug betaald als de schriftelijke overeenkomst is nageleefd.

 

Wennen:

De ouders van een kind (waarvoor een schriftelijke overeenkomst is afgesloten) hebben het recht om het kind te laten wennen in de kinderopvanglocatie, bij de start van de opvang of na een lange afwezigheid van het kind.

 

* Vanaf 3 weken voor de start van de opvang mag uw kind 2 keer komen om te wennnen voor een 3-tal uurtjes.

* Dit is zonder de ouders die aanwezig blijven.

* De wendagen worden altijd onderling afgesproken.

* De prijs voor een wendag is 5€

 

Prijzen:

De contracthouder betaalt op basis van de gereserveerde opvangdagen in het opvangplan + eventuele extra dagen.

*Vaste en flexibele opvang:

1 dag/week92€/maand

2 dagen/week184€/maand

3 dagen/week276€/maand

4 dagen/week368€/maand

5 dagen/week460€/maand

2 halve dagen/week115€/maand

3 halve dagen/week172,50€/maand

4 halve dagen/week230€/maand

5 halve dagen/week287,50€/maand

*Sporadische opvang + een extra dag bij vaste opvang:

hele dag (meer dan 5 uur)24€/dag

halve dag (minder dan 5 uur)15€/dag

weekend hele dag26€/dag

weekend halve dag17€/dag

wendag (3uur)5€/dag

Nachtopvang (19h-11h)30€/nacht

(nachtopvang die verlengd wordt vroeger of later is 3€ extra per begonnen uur)

*Vaste nachtopvang en ophalen om 11 uur:

1 nacht/week115€/maand

2 nachten/week230€/maand

3 nachten/week345€/maand

4 nachten/week460€/maand

5 nachten/week567€/maand

(indien vaste nachtopvang en op te halen voor 6u30 wordt dit geteld via de tarieven hele dag in de tabel bovenaan)

Extra kosten die aangerekend kunnen worden:

* Bij laattijdig ophalen wordt er 5€ geteld per begonnen kwartier.

* Bij niet betalen van de factuur voor de 25ste van de maand wordt er 20€ extra aangerekend.

Wat zit er in de prijs inbegrepen:

* Met een vast maandbedrag zitten er alles in totaal 6 weken vrije dagen in verrekend.

* Luiers

* Doekjes cheeky wipes.

* Afvalverwerking

* Knutselmateriaal

* Vaste voeding (niet de speciale voeding)

 

Facturatie:

* De facturen worden ten laatste de 5de van de maand verstuurd via e-mail.

* De factuur wordt ten laatste de 15de van de maand betaald.

* Rekeningnummer is BE77 0689 3032 8542 dit dient ook voor de waarborg.

* Vanaf de 25ste wordt er een toeslag van 20€ geteld wegens laattijdig betalen.

* Nachtopvang en sporadische opvang worden altijd aangevraagd via sms, whatsapp, mail of facebook. De aangevraagde dagen worden ook aangerekend ook als u uw kind niet brengt.

* Indien u met een vast maandbedrag een extra dag wenst en de bezetting laat dit toe. Dan komt dit bij op het vast maandbedrag aan de dagprijs.

 

Afwezigheden:

* Indien u kind ziek is, wordt er verwittigd voor 8:00 uur.

* Het kind heeft buiten mijn verlof nog 2 weken respijtdagen op te gebruiken voor ziekte en verlof.

* De respijtdagen kunnen niet opgesplitst worden in halve dagen.

* Bij ziekenhuisopname worden de geplande opvangdagen terug betaald (met bewijs).

 

Ziekte:

U kind wordt geweigerd in de opvang bij:

* Diarree (meer dan 2 keer)

* Braken

* Kinderziektes

* Griepvirus

* Koorts vanaf 38,5 graden

* Ademnood

* Andere ernstige overdraagbare ziektes

* Koortsblaasjes

* Hersenvliesontsteking

* Bronchitis

* Bij 39 graden koorts mag het kind de volgende 24 uur niet naar de opvang komen

* Indien het kind niet met de dagelijkse activiteiten kan meedoen

Bij de volgende ziektes mag het kind terug komen naar de opvang vanaf:

* Bof of dikoor (ten vroegste 5 dagen na zwelling)

* Difterie/kroep (pas na een bewijs van de arts dat er geen besmettingsgevaar is)

* Impentigo/krentenbaard (als de blaasjes allemaal opgedroogd zijn)

* Rodehond (ten vroegste 6 dagen na het begin van de uitslag)

* Waterpokken/windpokken (pas als de blaasjes volledig droog zijn)

Ziek tijdens de opvang:

* Indien het kind tijdens de opvang ziek wordt of een ongeval krijgt worden de ouders meteen verwittigd om hun kind te komen halen. Indien ouders niet bereikbaar zijn wordt de huisarts van het kind gebeld.

 

* Bij koorts wordt er mits toestemming van de ouders 1x een dosis nurofen/perdolan gegeven. Zakt de koorts daarna niet dan moet het kind worden afgehaald of indien de koorts terug stijgt.

 

Medicatie:

* Er wordt geen medicatie gegeven zonder doktersvoorschrift met uitzondering van 1x een dosis koortswerende siroop mits toestemming van de ouders.

* Indien u arts aerosol voorschrijft vraagt u best puffen (met aerochamber).

* Indien er medicatie gegeven wordt moeten er de volgende gegevens op staan:

Naam voorschrijver

Naam van het kind

Naam van het geneesmiddel

Afleveringsdatum

Dosering

Hoe het moet toegediend worden

Einddatum of duur van de behandeling

* Ook voor homeopathische middelen moet er een papier voorzien worden.

 

Ongevallen:

* Bij spoedgevallen wordt er indien nodig onmiddellijk een ambulance gebeld en de ouders worden verwittigd.

* Alle kosten hierdoor zijn door de ouders te dragen, in hoeverre zij niet gedekt zijn door de verzekering van De Poohbeertjes.

 

Verzekeringen:

* De Poohbeertjes heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met polisnummer R91-201/2320.104/01 bij Belfius bank.

* De Poohbeertjes heeft een verzekering lichamelijke ongevallen afgesloten met polisnummer 11/1608.012 bij DVV verzekeringen.

 

Kindjes brengen en halen:

* Dagelijks wordt er op het aanwezigheidspapier het uur van aankomst en van vertrek genoteerd, dit papier moet elke dag afgetekend worden door de persoon die het kindje afhaalt.

De afgesproken inschrijvingsdagen en uren moeten nageleefd worden.

* Kinderen worden enkel aan de personen die op de inlichtingsfiche vermeld staan meegegeven. Indien iemand anders het kind komt halen, moet dit op voorhand schriftelijk meegedeeld worden aan de opvang. De ouder(s) tekent deze toestemming.

* Bij scheiding van de ouders hou ik rekening met een gerechtelijk bevel, als dit er is.

* Bij het binnen komen dienen de ouders het jasje van hun kindjes uit te doen en aan de kapstok te hangen. De tassen worden hier onder geplaatst. De schoentjes worden in de schoenenkast geplaatst.

* Wanneer de ouders in de opvang zijn, zijn zij verantwoordelijk voor hun kind.

* Ook ouders komen met schoenen aan niet verder dan de hal.

 

Wat wordt er dagelijks meegebracht:

* Voor baby's:

Bij flesvoeding = zuigflessen gevuld met water en melkpoeder verpakt per portie.

Bij borstvoeding = zuigflessen gevuld met moedermelk.

Altijd de hoeveelheid van de dag met een portie extra.

* Reservekledij

* Slofjes voor binnen

* Heen en weer boekje

* Zonnecrème en petje in de zomer

* Kinderboekje Kind en Gezin

 

Wat mag er in de opvang blijven bij vaste en flexibele opvang:

Kindjes die hier vast en flexibel komen brengen heel wat tijd hier door. Hierdoor wil ik jullie als ouders wat ontlasten met alles heen en weer te sleuren.

Ieder kindje krijgt hier zijn eigen plaatsje voor schoentjes en een opbergvakje. Hier kunnen de reservekledij, knuffel, tut, zonnecrème, petje in.

 

Voeding:

* 8:00hontbijt (enkel voor nachtopvang)

9:30h10 uurtje

11:30hmiddag maal

15:30hfruit

19:30havondsnack (enkel voor nachtopvang)

* De uren zijn gemiddelde eet uren.

* Aangepaste voeding of dieetvoeding wordt door de ouders mee gegeven.

* Flesvoeding dient door de ouders meegegeven te worden.

* Ik zorg voor verse voeding aangepast aan de leeftijd en probeer zoveel mogelijk smaken te laten proeven.

 

Kleren:

* De kinderen worden gebracht in propere en gemakkelijke kledij die vuil mag worden.

* Bij beschadiging of verlies is de opvang niet verantwoordelijk.

* Juwelen zijn niet toegelaten.

* Kinderen hebben een jas bij die aanpast is aan de weersomstandigheden.

 

Verzorging:

* De kinderen moeten proper en gewassen toekomen in de opvang.

* Ze moeten een propere luier aan hebben (geen luier van heel de nacht)

* Het kind moet gegeten hebben voor het naar de opvang komt.

 

Slapen:

* Kinderen worden op hun rug te slapen gelegd tegen wiegendood.

* Bij een andere slaaphouding is een dokterspapier nodig.

* Kinderen jonger dan 6 maanden slapen overdag onder in bedjes, tijdens de nacht komen ze bij mij op de kamer te liggen.

* Slaapmateriaal is voorzien in de opvang.

* De kinderen worden te slapen gelegd zonder koord aan de tut zodat dit niet rond de nek kan geraken.

* Kinderen mogen enkel met een knuffel slapen als hier het toestemmingsformulier voor wordt ondertekend.

 

Opzeg bij stopzetting opvang vast en flexibele:

* Indien u de opvang wenst stop te zetten moet dit gebeuren per aangetekend schrijven en met een opzeg van 2 maanden te beginnen vanaf de 1ste van de komende maand.

* De twee maanden opzeg worden betaald volgens het afgesproken opvangplan.

* Bij stopzetting van de opvang zonder opzeg wordt de waarborg niet terug betaald.

* Als de opvang wordt stop gezet volgens het opvangplan is dit zonder aangetekend schrijven en wordt de waarborg terugbetaald.

 

Opzeg door De Poohbeertjes:

De Poohbeertjes kan de opvang stopzetten als het reglement niet wordt nageleefd. Dit na schriftelijke en mondelinge melding hiervan. Na 3 meldingen kan de opvang stopgezet worden.

 

Verjaardagen:

* Verjaardagen worden hier gevierd met een kroontje en een cake.

* Indien de ouders iets willen trakteren of iets laten uitdelen mag dit maar dit moet dan op voorhand besproken worden.

* Uitnodigingen voor eventuele feestjes mogen ook uitgedeeld worden.

* De jarige krijgt van de opvang een cadeautje.

 

Veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsing:

* We kunnen ten alle tijden gaan wandelen met de 6ling koets. Dit is dan in de directe omgeving van de opvang.

* We kunnen op uitstap gaan, ouders worden hier op voorhand altijd van verwittigd. En dit gebeurt ook alleen als er vrijwilligers meegaan om te helpen. We kunnen met de auto op verplaatsing gaan. Ieder kind krijgt dan een autostoel die aan alle veiligheid voldoet en gaan we daar verder met de 6ling koets.

* Vanaf september 2018 gaat mijn eigen zoontje naar school. Bij mooi weer gaan we hem met de 6ling koets naar school brengen en afhalen.

 

Toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt:

De ouders hebben het recht op toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt. Er wordt wel gevraagd om de schoenen uit te doen als er verder dan de gang wordt gekomen. Als de kindjes slapen wordt er niet op de slaapkamer gekomen zodat andere kinderen rustig kunnen slapen. Ligt enkel uw kindje op de kamer dan is dit geen enkel probleem.

Klachten:

* Ouders hebben het recht om klachten te uiten.

* Bij voorkeur geeft het gezin eerst zijn klacht door aan de organisator van de kinderopvanglocatie volgens de klachtenprocedure van de organisator.

* Het gezin kan ook klacht indienen bij: Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

klachtendienst@kindengezin.be

02 533 14 14

 

Privacy:

* Het gezin heeft recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt.

* De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijk regelgeving.

* De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

Inlichtingsfiche van het kind:

Er wordt voor ieder kind een inlichtingsfiche bijgehouden waarin persoonlijke gegevens van het kind en het gezin staan. Dit wordt bewaard in het persoonlijk mapje van ieder kind.

 

Wijzigingen huishoudelijk reglement:

* Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw onderteken voor ontvangst en kennisneming.

* Elke wijziging in jouw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laat ik je minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarden dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

 

Enkele weetjes:

* Facebook: openbare pagina = kinderopvang de poohbeertjes

besloten groep enkel voor ouders = onthaalmoeder de poohbeertjes

* Website: www.de-poohbeertjes.be

* Cadeaubonnen: Er kunnen cadeaubonnen aangekocht worden voor een bedrag naar keuze

* Luiers van het merk kruidvat en doekjes cheeky wipes zijn in de prijs inbegrepen.

* Er wordt gebruik gemaakt van een heen en weer boekje. (deze zijn hier te verkrijgen)

* De woning is ten alle tijden rookvrij.

* Kinderen kunnen hier de dieren zien lopen maar kunnen er niet aan.

Copyright © All Rights Reserved